+420 775 556 667 info@topmaser.cz
 

Bolesti a problémy

Jako profesionální ájurvédský zdravotní masér se specializuji na řešení problémů a bolesti pohybového aparátu, a odhalení jejich skutečných příčin.

Co jsou funkční poruchy pohybového aparátu?

O poruše funkce mluvíme tehdy, pokud určitá část pohybového aparátu nepracuje tak, jak by měla, přičemž struktura tkáně zůstává neporušena. Na rozdíl od poruchy strukturální se jedná o poruchu vratnou, lze ji tedy odstranit vhodně zvolenými zásahy. Dojde ke znovuobjevení funkce, a to bez nutnosti operace či jiného intenzivního zásahu. Nejčastějšími funkčními poruchami bývají blokády kloubů, žeber, páteře, zvýšené napětí (hypertonus) svalů, aktivní, bolestivé body ve svalech (tzv. triggerpointy), snížená pohyblivost a bolesti kloubů, porucha funkce měkkých tkání atd.

Rozvinutá porucha funkce pohybové soustavy je nejčastější příčinou bolesti. Běžně dochází ke vzájemného ovlivňování a řetězení poruch. Jedna funkční porucha může kdekoliv na těle vyvolat jinou. Funkční porucha se často po určitém čase vyvine v trvalé porušení struktury. Z těchto důvodů je nutné funkční poruchy odstraňovat včas, nejlépe v době, kdy ještě subjektivně žádné problémy ani bolest nepociťujeme. Čím dříve s nimi začneme pracovat, tím lépe a trvaleji je dokážeme odstranit. Největší chybou je odkládat péči o Váš zdravotní stav až na dobu, kdy budete výrazně omezeni v pohybové činnosti. Bolest je posledním varovným znakem funkční poruchy, která by měla být korigována dříve, než způsobí trvalou strukturální změnu.

Jaké jsou nejběžnější příčiny funkčních poruch? Může se jednat o přetěžování z pohybu, ale také nedostatek pohybu, vadné držení těla či hlavy, špatné postavení v kloubech, chybné pohybové stereotypy, svalová nerovnováha (svalová ztuhlost a ochablost), poruchy pohyblivosti jednotlivých segmentů pohybového aparátu či chybný stereotyp dýchání. Významným faktorem bývá často i psychické napětí a stres.

Nejčastější funkční poruchy

Bolesti v šíji, krční páteři

Bolesti šíje bývají nejčastější projevem stresu a psychického tlaku. Vedle toho mohou být vyvolány přetížením svalů a vazů při práci a sportu, nošením břemen, předsunutým držením hlavy, nadměrným prohnutím krční páteře, vysokým postavením ramen (ramena u uší), dlouhotrvající prací v předklonu hlavy, natřásáním v MHD, tlakem a otěrem bezpečnostního pásu, horním typem dýchání, nevhodnou polohou hlavy při spánku, prudkými pohyby hlavy, špatným postavením ostatních částí páteře či ramen, ale také např. plochými nohami.

Bolesti hlavy, migrény

Bolesti hlavy funkčního charakteru bývají mnohdy stejného původu jako bolesti v šíji- příčiny se zde shodují, nejčastěji se jedná o problém v horní části krční páteře, zejména v hlavových kloubech. Častá je také souvislost se špatnou funkcí pánevního dna. Významný vliv může mít rovněž nesprávná korekce zraku, bolesti zubů, chybný stereotyp žvýkání, ale také alkohol, nadměrné užívání léků, nesprávný stravovací a pitný režim, počasí, psychická nepohoda či stres.

Bolesti v hrudní páteři, hrudníku

Hrudní úsek je nejméně pohyblivou, nejstabilnější části páteře, proto jsou její problémy méně obvyklé. Často se do ní však promítají bolesti z vnitřních orgánů. Dalšími příčinami bolestí v této oblasti bývají blokády žeber a hrudních obratlů, poruchy funkce ostatních segmentů páteře či ramenních pletenců, špatný stereotyp dýchání, vadné držení těla, dlouhé sezení s ohnutými zády, předsun ramen, oslabené mezilopatkové svalstvo, zkrácené prsní svaly aj.

Dechové obtíže

Dechové obtíže se vyskytují napříč celým spektrem populace. S chybnou dechovou vlnou se setkáváme u většiny pacientů, přitom je správné dýchání nezbytným předpokladem optimálního fungování pohybového aparátu, správného držení těla i psychické pohody. Nesprávné dýchání může být způsobeno blokádami obratlů a žeber, špatnou funkcí dechových a stabilizačních svalů, alergiemi, onemocnění plic, srdeční slabostí a především nadměrným stresem. Pokud je psychická zátěž dlouhotrvající, nevhodný dechový stereotyp se zafixuje a je nutné ho vědomým korigováním odstranit.

Bolesti v kříži, bederní páteři

Bolesti dolní části zad představují nejvyšší procento z obtíží pohybového aparátu vůbec. Nejčastěji vznikají v důsledku nedostatečné funkce stabilizačního systému (svalový korzet těsně vedle páteře), bránice a pánevního dna. Přetěžování bederní páteře může vznikat také následkem poruchy stereotypů pohybových (zejména chůze, zvedání těžkých břemen) i statických (vadné držení těla vsedě i ve stoji, nadměrné prohnutí v bedrech), rovněž špatným postavením kloubů kyčelních, kolenních či hlezenních, nebo kvůli plochým nohám. Velmi významným faktorem bývá též psychická zátěž.

Brnění a necitlivost prstů na rukou

Tyto často se vyskytující potíže vznikají útlakem nervů a nedostatečným prokrvením celé horní končetiny a ruky. Útlak je většinou způsoben ztuhlostí určitého svalu či svalové skupiny pro jejich dlouhodobé opakované zatížení, případně kloubními blokádami. Většinou proto není nutná operace, jíž lze předejít odstraněním svalových ztuhlostí a kloubních blokád. Příčina se může vyskytovat kdekoli v průběhu dráhy nervu, tzn. Od krční páteře přes ramenní pletenec, paži, loket, předloktí až k zápěstí. Právě zde dochází k útlaku nervu nejčastěji- syndrom karpálního tunelu.

Bolesti vystřelující do dolních končetin, změny citlivosti

Iradiace bolesti do dolních končetin často souvisí s výhřezem meziobratlové ploténky v bederní páteři. Problém však může být i jiného původu, především svalového. Určité svalové skupiny mají zvýšené napětí a jiné jsou oslabené, v důsledku toho dochází ke změněnému postavení v kloubech a tlakům na nerv, např. v místě tříselného vazu. Zduření svalů a zbytnělé vazivové struktury mohou být samy o sobě zdrojem útlaku. Negativně přispívá rovněž nošení těsných pásků kalhot, tření a tlak bezpečnostního pásu v autě, obezita, nadlimitní vibrace aj.

Bolesti ramenních kloubů

Bolest v ramenu představuje nejčastější příznak bolestí vyzařujících do horní končetiny. Častými příčinami jsou svalové nerovnováhy v oblasti ramenního pletence (oslabené mezilopatkové svalstvo, zkrácené prsní svaly), chronické nadměrné zatěžování horních končetin, chybné dýchání horního trupu, blokády žeber, poruchy v oblasti krční či hrudní páteře či špatné postavení nejen ramen, ale i ostatních kloubů horní končetiny.

Bolesti loketních kloubů

Problémy s loketními klouby vznikají nejčastěji nadměrným přetěžováním rukou při manuální činnosti (zejména jednostranné), při některých druzích sportu (např. tenisový, oštěpařský loket), nezvyklých činnostech či dlouhodobém křečovitém úchopu. Důležitým faktorem je špatné osové postavení loketního kloubu a taktéž ostatních kloubů horní končetiny, zvýšené napětí svalů a šlachových úponů na horní končetině, poruchy v oblasti krční páteře, nebo přechodu mezi krční a hrudní páteří.

Bolesti kyčelních kloubů

Příčiny bolestí kyčelních kloubů se mnohdy shodují s příčinami bolestí v kříži. Jedná se např. o nevhodnou chůzi a jiné chybné pohybové stereotypy, vadné držení těla či ploché nohy. Nejčastějším postižením kyčlí je degenerativní onemocnění zvané artróza. Typický je výhřez meziobratlové ploténky, při němž může bolest vystřelovat právě do kyčelního kloubu. Běžně se též vyskytují úrazy a vývojové vady kyčelních kloubů.

Bolesti kolenních kloubů

V oblasti kolenních kloubů se nejvíce setkáváme s poraněním měkkých tkání. Většinou vznikají úrazem při nekoordinovaném pohybu, nadměrným zatížením kloubu, špatnou souhrou okolních svalů nebo přetížením se vznikem mikrotraumat. Důsledkem je nestabilita kolenního kloubu, která způsobuje problémy při pohybu a je zdrojem bolesti. Důležitým faktorem bývá také stav klenby nohy, postavení hlezenních či kyčelních kloubů a statika i dynamika páteře.

Oslabení pánevního dna a bolesti v podbřišku

Pánevní dno neplní pouze pomocnou funkci svěračů, podpírá také orgány pánve, podílí se na udržování vzpřímeného držení těla, stabilizaci trupu a rovněž se významně účastní při dýchání. Jeho nedostatečná funkce- zvýšené napětí či oslabení určitých úseků – je běžným a značně obtěžujícím jevem. Úzce souvisí s nepravidelným menstruačním cyklem, bolestivým pohlavním stykem, bolestmi hlavy a může být i příčinou funkční sterility (problémy s otěhotněním). Vliv má např. změněné postavení pánve, porucha v bedrech, kyčelním či křížokyčelním kloubu, bolestivá kostrč a zvýšené napětí svalů k ní upnutých, rozdílná délka dolních končetin, úrazy nebo operace pánve.

Poskytované služby

Diagnostika

Diagnostika pohybového aparátu slouží k zjištění, na kterých částech těla klienta je třeba pracovat. 

Terapie a masáže

Po diagnostice se zaměřujeme, jak formou masáží, tak i formou konzultací, na konkrétní problémy. 

Kurzy a semináře

Pro zájemce pořádám také masérské kurzy a různé semináře a další akce zaměřené na pohybový aparát.

Rychlý kontakt

+420 775 556 667

info@topmaser.cz

Brno a okolí

místo masáží dle domluvy

Pondělí - pátek od 16:30

Víkend 9:00 až 17:00